Om LagminCV 1

LAGMINCV

Vi som skribenter ønsker å bruke våre talenter, kunnskap og erfaringer til å skrive gode søknader og profesjonelle CV-er for deg. Vi utformer dokumenter etter ditt ønske, og bistår deg gode tips og tilbakemeldinger.

Vi har bakgrunn innen HR, økonomi, rekruttering, kommunikasjon, journalistikk og design, og har derfor gode forutsetninger for å utarbeide solide dokumenter nettopp for deg.

Vi gjør alt vi kan for å gi deg den beste sjansen til å lykkes i en helt ny hverdag.

KJØPSVILKÅR

Her kan du lese mer om bestilling, betaling, angrerett, personvern og reklamasjonshåndtering. Kjøpsvilkår er sist oppdatert 01.03.20.


Kjøpsvilkår lagmincv.no
Parter involvert i prosessen er selger Lagmincv.no, herunder kjent som «lagmincv.no», «oss» eller «vi». Kjøper er herunder kjent som «kunden».

Bestilling og betaling
Bestilling av varer skjer på lagmincv.no, hvor kjøper legger inn personlig informasjon før betaling. Betaling skjer i sin helhet før tjenesten, herunder søknad, cv eller søknad og CV produseres. Betaling skjer gjennom DNBs betalingsplattform VIPPS.

Etter betalingen mottar kunden bekreftelse på bestilling og oppdraget påbegynnes. Hvis betalingen ikke blir gjennomført forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen.

Vilkår for tjenester
Avtalen gjennom kjøp på lagmincv.no er gjensidig bindene, det vil si at vi er avhengige av at det blir utvekslet god nok informasjon fra kunde om bakgrunn, erfaring og personlige egenskaper for at søknad og/eller CV skal nå et solid nivå.

Kunden er pliktig til å forsøke å svare på spørsmålene vi stiller på e-post etter beste evne innen 5 virkedager. Dette er for å sikre kvalitet i vårt materiale og for å sikre at kunden får et godt produkt. 

Hvis vi ikke oppfyller avtalen og følger opp innenfor 2-4 virkedager, skal pengene refunderes til kunde snarest, senest innen 7 virkedager. Hvis kunden ikke holder sin del av avtalen, beholder vi de innbetalte midlene. 

Ved tekniske/eksterne problemer i prosessen, vil både lagmincv.no og kunden være unntatt overnevnte paragrafer om virkedager og få mulighet til å rette opp i eventuelle feil innen rimelig tid.

Angrerett
Etter Angrerettloven §22e er kjøp hos oss unntatt angrerettloven, da vi umiddelbart går i gang med å spesialprodusere tjenesten for våre kunder. Skulle kunden likevel angre, må han/hun si fra umiddelbart på post@lagmincv.no, slik at vi ikke går i gang med produksjonen av dokumentene. Har vi startet produksjon av varen, er ikke angrerett en mulighet.

Personvern/GDPR
Opplysninger vi får av kunden, vil bli brukt i sammenheng med varen som blir produsert. Dette er opplysninger som vi sitter på i inntil to måneder etter kjøp. Etter dette vil informasjonen bli slettet og ikke lenger være lagret i våre systemer.

Tvister
Alle tvister som måtte oppstå vil vi forsøke å løse mellom oss og kunden. Tvister som går videre enn dette løses i henhold til norsk rett.

Lagmincv.no forholder seg til norske lover, og du henvises til lovverket for ytterligere informasjon. Se www.lovdata.no

Ønskes mer informasjon, så er post@lagmincv.no gjeldende e-postadresse.