Skal du søke på en lederstilling med litt tyngde? Se vårt eksempel på jobbsøknad her.

Lesetid: 5 minutter
Skal du søke på en lederstilling med litt tyngde? Se vårt eksempel på jobbsøknad her. 1

Å skrive en ledersøknad krever en god del mer enn en vanlig jobbsøknad. Det er større krav til at du har god kontroll på hvem du er og hvordan du takler en lederrolle. Din evne til refleksjon og trygghet på deg selv bør komme godt til utrykk i teksten. Du bør ha gode eksempler å vise til, samt resultater som underbygger det du skriver.

Her er et eksempel på en lederstilling vi har skrevet for en kunde.

Denne søknaden er skreddersydd til en spesiell bedrift og en utlysningstekst med mange punkter.

Eksempel på jobbsøknad til en lederstilling

Navn Navnesen
Adresse
XXXX Sted              

            xx.xx.xxxx

Søknad regionsleder XXL Sport og Villmark

Det er med stor entusiasme at jeg søker stillingen som deres nye regionsleder i XXL  Sport og Villmark. Jeg har jobbet i sportsbransjen i over 15 år, er over gjennomsnittet god på butikkdrift og trives godt med å jobbe som leder både på lokalt og regionalt nivå. Å få bidra til å motivere og inspirere ansatte for å oppnå de gjeldene målene er for meg utrolig givende, og jeg trives godt med å være del av en prestasjonskultur. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på arbeidet mitt og ser på meg selv som en ressurs som deres nye regionsleder XXL Sport og Villmark.

Som dere kan se utfra min CV har jeg en sammensatt bakgrunn. Jeg har den teoretiske bakgrunnen min fra studier ved Handelshøyskolen BI. Den praktiske erfaringen har jeg fra ulike butikker og kjeder gjennom mange år, alt innen sportsbransjen. I tillegg er jeg tidligere aktiv idrettsutøver innenfor langrenn og er også mye i bevegelse på fritiden, gjerne på tur i fjellet.

Blandingen av den teoretiske bakgrunnen min, det praktiske arbeidet og idrettserfaringen min gjør at jeg har en dybdeforståelse av hva som skal til for å drive sportsbutikk, både på lokalt og regionalt nivå. Jeg trives svært godt med personalansvar, og vet at for å få til en god drift er menneskene den viktigste ressursen, og der jeg legger mye av min tid på å bygge trygge relasjoner og gode, selvgående team.

Utvikling og strategi er en stor del av meg, og jeg trives godt med å planlegge og strukturere mål utfra teoretiske forankrede prinsipper. Jeg er god på strategi og bruker tid på å holde meg oppdatert på dette feltet ved å lese litteratur, delta på seminarer og videreutdanning for å være a jour.

Jeg er opptatt av å nå mål, og gjerne også mål som kan virke hårete til tider. Jeg har en høy gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og er god på å ta beslutninger i forkant for å oppnå beste resultater.  Som et eksempel planlegger jeg driften slik at vi får best mulig utnyttelse av sesongene og er i forkant. Her har jeg vært tidlig på og har god oversikt over ferier, idrettsarrangementer og lignende som kan øke omsetningen i butikken. Som eksempel har jeg alltid satt inn ekstra fokus på sykkel både i butikk og på digitale flater under Tour de France-sendingene, noe som alltid har gitt tydelige økonomiske resultater. Dette har jeg gjort jevnlig over flere år, som har gitt oss god økonomisk inntjening der jeg har jobbet.

Som leder er jeg veldig tilstede, jeg ser de ansatte, prater med de og ser på meg selv som en lagspiller og en operativ leder. Jeg har stor empati og bryr meg om at de ansatte har det bra, både for deres egen del og fordi det påvirker arbeidshverdagen. Hvis jeg kan bidra til at de har det godt, og at arbeidet er et trygt sted, så gjør jeg det jeg kan som leder. Jeg vet de ansatte har tillitt til meg, kan stole på at jeg gjør det jeg sier, og at jeg er en de kan komme til med hva det måtte være. Alt dette er viktig for at vi sammen skaper en god bedriftskultur med solide verdier i bunn. Dette ønsker jeg å jobbe med i større skala som stilling regionsleder i XXL.

Jeg er opptatt av å utvikle et godt team, med gode selgere. Rekrutteringsprosessen for å få de beste ansatte er noe jeg legger tid og ressurser i, slik at vi ikke går glipp av gode salgshoder og personligheter. Det er viktig for meg med god opplæring og at alle tar del i å videreutvikle en god kultur som er i tråd med bedriftens egen verdier. Ved å tydelig kommunisere forventinger kjenner alle sin egen plass og vet hvilke oppgaver de har. Dette skaper en forutsigbarhet og gir trygghet på arbeidsplassen.

Jeg er god på å se mekanismene og detaljene som samlet skaper gode resultater, både med tanke på inntjening i butikk og trivsel blant ansatte. Dere får i meg en trygg, strukturert, tydelig leder med empati, kunnskap og entusiasme. Jeg kan ikke alt, men jeg lærer raskt og tror jeg vil være en stor ressurs for dere som regionsleder i XXL.

Jeg ser frem til å høre fra dere, og stiller gjerne til intervju.

Med vennlig hilsen
xx

Navn og selskap er byttet ut for eksempelets skyld, og kunden har godkjent innlegget.

Ønsker du at vi skriver søknad, lager CV eller jobber med LinkedIn for deg, klikker du her.

Var denne artikkelen til hjelp for deg?
Ja, det var den! ❤️Nei.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *